top of page
tooth_white_line.jpg
pola_1.jpg
whitening_before_after.jpg

 

 

ข้อดีของการฟอกฟันขาวที่คลินิก ด้วยระบบ LED แสงเย็นนำเข้า opalescence, pola office, dr.white tooth whitening system

 

 

  • ให้ผลลัพธ์ความขาวของฟันได้อย่างดีเยี่ยม โดยใช้เวลาเพียง 1 ชม. เราทำให้ถึง 3 ช็อตละ 15 นาที ให้แน่ใจกับระดับความขาวให้ได้มากที่สุด ส่วนความขาวมากน้อยขึ้นอยู่กับเนื้อฟันคนไข้เป็นปัจจัย

  • ลดปัญหาเสียวฟันน้อยที่สุดหรืดถึงกับไม่เสียวเลยในการรักษา

 

 

การนำชุดฟอกฟันขาว ไปทำที่บ้าน Take-Home Whitening

 

การฟอกฟันขาวที่บ้านเป็นวิธีทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเห็นผลของฟันที่ขาวขึ้น แต่การฟอกฟันขาวให้เห็นผลทันทีนั้น ควรทำการฟอกฟันขาวที่คลินิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำชุดฟอกฟันที่บ้านกลับไปทำต่อเพิ่อความขาวของฟันที่คงทนและยาวนานยิ่งขึ้น ด้วยการเลือกใช้ เปอร์เซนต์ความเข้มข้นของนำ้ยาฟอกฟันที่เหมาะสมกับคนไข้ ยิ่งสูงย่อมทำให้ฟันขาวมากยิ่งขึ้น *นำ้ยาฟอกฟันที่มีความเข้มข้นมี %เปอร์เซนต์ทีสูงสามารถสั่งได้โดยทันตแพทย์เท่านั้น*

*RESULTS MAY VARY*

bottom of page