top of page
2999_รีเทนเนอร์.png

*RESULTS MAY VARY*

รีเทนเนอร์ แบบใส

รีเทนเนอร์ 

“รีเทนเนอร์” คืออะไร
รีเทนเนอร์ คือเครื่องมือคงสภาพฟันแบบถอดได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันที่จัดไว้เคลื่อนกลับคืนตำแหน่งเดิมหลังจัดฟัน หลังจากจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 
ทันตแพทย์จะทำการถอดเครื่องมือจัดฟันออกและทำการพิมพ์ฟันเพื่อไปทำโมเดล์ฟันเพื่อผลิตรีเทนเนอร์ต่อไปให้คนไข้

รีเทนเนอร์ แบบมีสีที่ลวด
bracket_retainer.jpg

ขั้นตอนการทำรีเทนเนอร์ 

รีเทนเนอร์แบบโลหะ ใส่ทานอาหารได้

*RESULTS MAY VARY*

*RESULTS MAY VARY*

bottom of page