top of page

ทันตกรรมจัดฟัน

gallery_judfun1.jpg

การจัดฟันคืออะไร ทำไมถึงต้องจัดฟัน?

การจัดฟันเป็นการรักษาแก้ไขความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นจากการเรียงตัวของฟัน และการสบฟันที่ผิดปกติให้กลับไปสู่สภาพที่ปกติ ทำให้ฟันเรียงตัวดีขึ้นและ ส่งผลใหมีบุกลิกภาพที่ดีขึ้น ทันตแพทย์จะใช้เครื่องมือดัดฟันเพื่อปรับแรงทีโครงสร้างฟันเกิดการเคลื่อน ตัวของฟันในอัตราเฉลี่ย 1 มิลลิเมตร ต่อ 1 เดือน เป็นผลทำให้กระดูกที่ล้อม รากฟันจะเกิดการละลายและเสริมสร้างใหม่ของกระดูกแบบค่อยเป็นค่อยไป

ortho_before_after.jpg

ใครควรจัดฟัน?

- ฟันห่าง ฟันซ้อน ฟันเก
- ฟันหน้าไม่สบกัน การสบฟันลึก การสบฟันไขว้
- ขากรรไกรบนหรือล่างยื่น
- จำนวนฟันที่มีอยู่ขาดหายไปหรือเกินจำนวน
- ฟันนำ้นมหลุดหรือถอนก่อนและหลังเวลาอันควร

ขั้นตอนการจัดฟันครั้งแรก 

Dentist.png

1. นัดปรึกษาจัดฟันกับทันตแพทย์เพิ่อประเมินค่าใช้จ่ายและดูแนวทางการ     รักษาเบื้องต้นว่าเหมาะกับการจัดฟันกับเครื่องมือจัดฟันชนิดใด

Dental Cast.png

2. พิมพ์ปากทำแบบจำลองฟัน หรือ สแกนฟัน 3มิติ

Panoramic X-Ray.png

3. เอกซเรย์เพื่อการจัดฟันทำการถ่ายรูปโครงหน้าและฟัน  

Orthodontic Treatment.png

4. เคลียร์ช่องปากตามที่ทันตแพทย์แนะนำ เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เป็นต้น 

Braces.png

5. ติดเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะติดแน่น หรือ รับชุดเครื่องมือจัดฟันแบบใส

Dentist Appointment.png

6. ทำการนัดปรับเครื่องมือจัดฟันรายเดือนหรือรับชุดเครื่องมือจัดฟันแบบใสตามนัด

รีเทนเนอร์.png

7. พิมพ์ปากทำรีเทนเนอร์ (retainer) หลังจากจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

คำแนะนำจากทันตแพทย์และข้อควรปฏิบัติรในการจัดฟัน
คำแนะนำจากทันตแพทย์และข้อควรปฏิบัติรในการจัดฟัน
แบบจัดฟัน, จัดฟันแบบเมทัล metal, จัดฟันแบบเซลามิก คลิสตัล Ceramic Crystal
ใครควรจัดฟัน, ขั้นตอนในการจัดฟัน
จัดฟันแบบดามอน, จัดฟันแบบเดมอน, Damon 3, Damon Q, Damon Clear
เปรียบเทียบ จัดฟัน Damon กับ จัดฟัน ธรรมดา

*RESULTS MAY VARY*

จัดฟัน แบบใส ไร้เหล็ก
gallery_zenyum.jpg
invisalign_google.jpg
จัดฟันแบบใสไร้เหล็ก, ข้อดีของการจัดฟันแบบใส, โปร่งใส และเบาบาง มองไม่เห็น, ถอดและสวมใส่ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา, ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย, เพียงพิมพ์ปากเดือนละครั้งเท่านั้น
รีเทนเนอร์ จัดฟัน ทำด้วยวัสดุอย่างดี มีคุณภาพดี 2000 บาท/ด้าน,  Great quality orthodontic retainers, 2000฿ / arch
รีเทนเนอร์ จัดฟัน ทำด้วยวัสดุอย่างดี มีคุณภาพดี 2000 บาท/ด้าน,  Great quality orthodontic retainers, 2000฿ / arch
วิธีแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันกับเครื่องมือจัดฟัน
bottom of page