ทันตกรรมจัดฟัน

gallery_judfun1.jpg
การจัดฟันเป็นการรักษาแก้ไขความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นจากการเรียงตัวของฟัน และการสบฟันที่ผิดปกติให้กลับไปสู่สภาพที่ปกติ ทำให้ฟันเรียงตัวดีขึ้นและ ส่งผลใหมีบุกลิกภาพที่ดีขึ้น  ทันตแพทย์จะใช้เครื่องมือดัดฟันเพื่อปรับแรงทีโครงสร้างฟันเกิดการเคลื่อน ตัวของฟัน
ใครควรจัดฟัน, ขั้นตอนในการจัดฟัน
คำแนะนำจากทันตแพทย์และข้อควรปฏิบัติรในการจัดฟัน
คำแนะนำจากทันตแพทย์และข้อควรปฏิบัติรในการจัดฟัน
แบบจัดฟัน, จัดฟันแบบเมทัล metal, จัดฟันแบบเซลามิก คลิสตัล Ceramic Crystal
ใครควรจัดฟัน, ขั้นตอนในการจัดฟัน
จัดฟันแบบดามอน, จัดฟันแบบเดมอน, Damon 3, Damon Q, Damon Clear
เปรียบเทียบ จัดฟัน Damon กับ จัดฟัน ธรรมดา

*RESULTS MAY VARY*

จัดฟัน แบบใส ไร้เหล็ก
gallery_zenyum.jpg
invisalign_google.jpg
จัดฟันแบบใสไร้เหล็ก, ข้อดีของการจัดฟันแบบใส, โปร่งใส และเบาบาง มองไม่เห็น, ถอดและสวมใส่ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา, ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย, เพียงพิมพ์ปากเดือนละครั้งเท่านั้น
รีเทนเนอร์ จัดฟัน ทำด้วยวัสดุอย่างดี มีคุณภาพดี 2000 บาท/ด้าน,  Great quality orthodontic retainers, 2000฿ / arch
รีเทนเนอร์ จัดฟัน ทำด้วยวัสดุอย่างดี มีคุณภาพดี 2000 บาท/ด้าน,  Great quality orthodontic retainers, 2000฿ / arch
วิธีแปรงฟันกับเครื่องมือจัดฟัน

วิธีแปรงซอกฟันกับเครื่องมือจัดฟัน

วิธีใช้ไหมขัดฟันกับเครื่องมือจัดฟัน

วิธีแต้มขี้ผึ้งกับเครื่องมือจัดฟัน