top of page

การเคลือบผิวฟันวีเนียร์

veneers_วีเนียร์
veneers.jpeg

การเคลืบผิวฟันวีเนียร์ Veneer คืออะไร?

เป็นทันตกรรมเพิ่มความสวยงามที่สามารใช้เพิ่อแก้ไขความผิดปกติของ รูปร่างฟัน สีฟัน ฟันห่าง รวมถึงการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ

เป็นการเคลือบฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันแผ่นบางๆด้วย พอร์ซเลน เซรามิก ( Porcelain / Ceramic )  โดยมีการกรอแต่งผิวเคลือบฟันในปริมาณที่น้อยมากเพิ่อนำวัสดุสีเหมือนฟันมาติดกับผิวด้านหน้าฟัน

veneer_steps.JPG

ใครควรทำวีเนียร์ Veneer ? 

 • รูปร่างฟันที่ผิดปกติ

 • ผิวฟันผิดปกติ

 • ฟันที่เรียงตัวผิดปกติไม่มากนัก

 • ปิดช่องว่างระหว่างฟันหน้าหลายๆซี่ที่มีความห่างกันเล็กน้อย

 • ฟันที่มีสีเข้มผิดปกติที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการฟอกฟันขาว

 • ฟันที่เกิดการหักแตกร้าวโดยที่ยังไม่ทะลุโพรงประสาทฟันให้สวยงาม

AdobeStock_258691040.jpeg

คุณสมบัติ ข้อดีของการทำ วีเนียร์ แบบพอร์ซเลน/เซรามิค

 • มีความแข็งแรงทนทานต่อการแตกหักสูง

 • มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ

 • ไม่ดูดซึมน้ำ ทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสี และมิติ

 • ทนทานต่อการสึกกร่อนและการเกิดรอย

 • ไม่ติดคราบสีต่างๆ เช่น เครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ น้ำอัดลม บุหรี่ และแอลกอฮอล์

 • มีความเงางามตลอดอายุการใช้งาน

 • วีเนียร์สามารถเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อรอบฟัน เนื้อเยื่อที่สัมผัสกับขอบวีเนียร์จะมีสุขภาพที่ดี เนื้อเยื่อเหงือกจะมีสุขภาพสมบูรณ์ และเซรามิคมีความเรียบเงาจึงไม่เป็นที่สะสมของคราบจุลินทรีย์ได้ง่าย

Q & A คำถามที่พบบ่อยๆ เกี่ยวกับการทำวีเนียร์:

Q: วีเนียร์มีอยู่กี่ประเภท?

A: วีเนียร์มี 2 ประเภท คือ วีเนียร์เซรามิก และวีเนียร์เรซิน

Q: วีเนียร์มีอายุการใช้งานเท่าใด?

A: วีเนียร์สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ 7 ถึง 20 ปี ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้สร้างวีเนียร์ และการดูแลรักษาที่ถูกต้อง

Q: วีเนียร์มีข้อดีอะไร?

A: วีเนียร์มีข้อดีหลายอย่าง เช่น ช่วยปรับปรุงรูปร่างและสีของฟัน, ซ่อมแซมฟันที่แตกหรือฟันที่มีรอยสีได้อย่าง.  สมบูรณ์, ลดการแสดงฟันโดยไม่ต้องรักษาด้วยตัวเอง, ลดการเคลื่อนไหวของฟัน, และไม่ทำลายฟันต้นฉบับ

Q: วีเนียร์มีข้อเสียอะไร?

A: วีเนียร์อาจเสียหายหรือแตกได้, ต้องดูแลรักษาอย่างถูกต้อง, ต้องมีการเจาะฟันเพื่อใส่วีเนียร์ และวีเนียร์อาจไม่เหมาะกับบางกรณี เช่น ฟันที่มีรากสั้นหรือฟันที่มีเนื้อเยื่อเหลือน้อย

Q: การดูแลรักษาวีเนียร์จะเป็นอย่างไร?

A: การดูแลรักษาวีเนียร์จะต้องรักษาสุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสม 

 

Q: วีเนียร์มีขนาดเท่าไหร่?

A: วีเนียร์มีขนาดเล็กมากๆ ระหว่าง 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร

 

Q: วีเนียร์ต้องใช้เวลากี่วันเพื่อติดตั้ง?

A: การติดตั้งวีเนียร์ใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน โดยปกติแล้วจะมีการนัดหมายโดยทันตแพทย์

 

Q: วีเนียร์จะต้องดูแลอย่างไร?

A: วีเนียร์ต้องดูแลด้วยการแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอและเข้าไปตรวจเช็คที่คลินิกทันตกรรมอย่างสม่ำเสมอ

bottom of page