top of page

บริการ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ทันตกรรม

จัดฟัน,จัดฟันดามอน, Damon 3, Damon Clear, จัดฟันเซรามิกคริสตัล-Ceramic, จัดฟันแบบใส-Clear invisble
ฟอกสีฟันด้วยนำ้ยาฟอกฟัน Opalescense เป็นที่นิยมจากอเมริกา  ชนิดไร้แสงไม่เป็นอันตราย, Tooth Whitening opalescense
เคลือบด้วยวัสดุเซรามิกสีเหมือนฟันเพื่อ แก้ปัญหาฟันด้านหน้าที่ชำรุดให้สวยงามได้
ฟันคุดสามารถเป็นสาเหตุทำให้เกิดการ อักเสบของเหงือก การติดเชื้อ เป็นฝี  ส่งผลให้ฟันซี่ข้างเคียงสามารถผุได้
ทำฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน, ถอนฟัน
การฝังรากฟันเทียมด้วยวัสดุไทเทเนี่ยม และคลอบฟันเสมือนฟันจริง
ทำฟันปลอม, ใส่ฟัน, ทำครอบฟัน, สะพานฟัน ด้วยวัสดุเซรามิก โลหะ ทอง
การรักษารากฟันที่ติดเชื้อเพื่อเก็บ ฟันแท้ไว้ได้โดยไม่ต้องถอนฟัน
bottom of page